m2

m2

m2

m2


Edukim, Informim dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë krahas aktiviteteve të shumta si dhe trajnimeve në fushën e biznesit ka hapur pranë saj edhe një degë të re të një rëndësie të veçantë: “Qendrën e kurseve të Gjuhëve të Huaja” e cila duke patur parasysh kërkesën në rritje të tregut për përvetësimin e Gjuhëve të Huaja, do të ofrojë kurse të Gjuhës Angleze si edhe të gjuhëve të tjera…Lexo më shumë

Eksploroni për mundësi bashkëpunimi me vendet e tjera të EU, si dhe përditësohuni me eventet më të fundit nga fusha e biznesit kudo në botë!

Regjistrohuni paraprakisht si klient i DHTIT-së, në mënyrë që të aksesoni Partner Widget-in. 

icon-video

Lajme-Video

icon-magazine

Revista ProBusiness

icon-advert

Dua te reklamoj